ANA SAYFA   /   KURUMSAL   /   Kalite Politikamız
9 Ağustos 2022 Salı

Kalite Politikamız


HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş ISO 9001:2015 gereksinimlerine uygun, güvenli, kaliteli ve yenilikçi ürün anlayışı ile müşterilerine zamanında istenilen ürünü sağlayarak, tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik değer yaratmakta temel politikamız;


Hızlı, temiz, güvenli, zamanında ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla gerekli tüm proseslerin risk temelli yaklaşım ile kurulması ve yürütülmesini sağlamak,


Şirket içi çalışan performans ve memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetlerle çalışanlarımızın, kuruluşun kalite hedeflerine ulaşmasında tam olarak yer alabileceği bir iç ortam yaratırken, müşteriler, paydaşlar ve altyüklenicilerle de iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız yönetimini sağlamak,


Kaynakları etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanmak suretiyle altyapının ve hizmetin sürekliliğini sağlamak,


Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan entegrasyonu sağlamak,


Sözleşme şartlarına, ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,


Risk odaklı süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmektir.


BU HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER AÇIDAN KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN BİR DÜNYA ŞİRKETİ OLACAĞIZ.


ABUD ABDO
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Yandex.Metrica