ANA SAYFA   /   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
9 Ağustos 2022 Salı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA MESAJIMIZ

1. Veri Sorumlusunun Beyanı

İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 2900 sicil numarası ile kayıtlı HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Bu amaçla uygulanabilir idari ve teknik tüm önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, aktarılması, imhası veya anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikamız ("Politika"), web-sitemizde www.hateks.com.tr adresinde yer almaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı, Yöntemi ve Aktarma

Bu Aydınlatma Mesajı, bu İletişim Formu'nda yer alan kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu formu doldurarak bizimle paylaştığınız veriler, soru ve taleplerinize cevap verebilmek, herhangi bir ürün veya bilgi talebiniz bulunmaktaysa sizinle iletişime geçerek bilgi vermek amacıyla toplanmakta ve elektronik veya fiziksel ortamda işlenmekte olup üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

3. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Politika'da belirlenen saklama sürelerinin geçmesi ve bu bilgileri saklamak için herhangi bir meşru amaç kalmadığı takdirde kişisel verileriniz imha edilecek veya anonimleştirecektir. Kişisel veri sahibi olarak, veri sorumlusu olan Şirketimize Politika IX. maddesinde belirtilen yollarla veya “Ötençay Mah. E-5 Karayolu Cad. Dış Kapı No: 59 BELEN / HATAY” adresine bizzat gelip başvurarak;

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
• kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktarılması söz konusu ise bu kişi ve yerleri öğrenme,
• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bu hususun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz yapılması halinde ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz etme,
• kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

KVKK başvuru formu için tıklayınız.
Yandex.Metrica