ANA SAYFA   /   Site Kullanım Şartları
9 Ağustos 2022 Salı

Site Kullanım Şartları


Kullanıcıların aşağıda yazılı şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmasından kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinden HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. (HATEKS)’nin, çalışanlarının ve/veya Şirket’e ait hateks.com.tr (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki içerik hazırlayıcılarının, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun doğmayacağını bildiririz.

Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıların HATEKS’in logosunu, Web Sitesi’nden aldığı herhangi bir içeriği kullanmak suretiyle başkaca web sitelerinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü ve sair içerik ile ilgili HATEKS’in ve HATEKS’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hukuki, cezai ve şahsi herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu Web Sitesi kaynaklı yazılı, görsel veya işitsel veri (fotoğraf, video, ses kaydı vs.) paylaşan Kulla-nıcılar, Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil edecek eylemlerden ve paylaşımlardan kaçınacağını, kamu düzenine, ahlaka, 3. şahısların maddi/manevi haklarına zarar verecek paylaşımlarda bulunmayacağını, aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

HATEKS, bu Web Sitesi’nden ulaşabileceğiniz hiçbir internet sitesi hakkında hiçbir garanti ve/veya görüş sunmamaktadır. Bu internet siteleri sadece kolaylık olması amacıyla belirtilmiştir ve burada belirtilmeleri HATEKS'in bu internet sitesindeki içeriği veya bunların kullanımını önerdiği ya da bun-larla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmez. Buna ek olarak, kullanım için seçilen her şeyin virüs ve diğer zararlı nitelikteki öğeler içermemesini sağlamak için gerekli önlemleri almak Kullanıcı’ya bağlıdır.

Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonu-cunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı HATEKS’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamak-tadır.

HATEKS, site aracılığıyla HATEKS’e gönderilen bilgilerin başka bir kurum, kuruluş ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını garanti ve/veya taahhüt etmez.

©2015 Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Yandex.Metrica